Treko Laser
 
© www.treko-laser.pl

O firmie
Usługi
Technologie


Przykłady
Kontakt
AktualnościWarto wiedzieć
Adres:
Treko Laser Spółka z o.o.
ul.Hałacińskiego 10
Skawina
12 276 24 22

Polityka środowiskowa spółki TREKO LASER


Misją Spółki jest dostarczanie usług o najwyższej jakości a priorytetem - satysfakcja klienta z jakości świadczonych usług. Działalność Spółki jest prowadzona również w oparciu o zadowolenie i rozwój pracowników a także w oparciu o ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującym prawem. Działania pro-ekologiczne skupione są na codziennym oddziaływaniu Spółki na środowisko, w przestrzeni biurowej, socjalnej i produkcyjnej, a w szczególności na:
1. Gospodarce odpadami - poprzez segregację papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych, przekazywanych następnie do utylizacji
2. Ograniczeniu zużycia papieru poprzez
- korzystanie z funkcji 2-stronnego wydruku dokumentów
- używanie jednostronnie zadrukowanych dokumentów do ponownego użycia dla celów wewnętrznych Spółki lub przekazywania go przedszkolom
- zrezygnowania ze zbędnego drukowania dokumentów np. w przypadku komunikowania się pracowników wewnątrz Spółki w formie pisemnej, priorytetem jest poczta elektroniczna
3. Ochronie zasobów naturalnych i energii poprzez stosowanie urządzeń elektrycznych, elektronicznych, oświetlenia, urządzeń gazowych i sanitarnych, pozwalających na obniżenie zużycia prądu, gazu i wody. Zarząd Spółki stara się podnosić świadomość ekologiczną pracowników i mobilizować ich do działań ekologicznie odpowiedzialnych. Zarząd łączy działania pro-środowiskowe z ekonomicznym zarządzaniem Spółką oraz zwiększaniem akceptacji Spółki poprzez klientów i dostawców.
Oryginalny dokument polityki środowiskowej

TREKO LASER posiada Certyfikat ZIELONE BIURO

e-mail
 Firma |  Usługi |  Technologia |  Przykłady |  Kontakt |  Aktualności